Det er farlig når folk som bestemmer ikke har kunnskap nok!