Kollidere med framtida eller fortsette med kollisjoner?