Jeg er medlem og instruktør i Lista Karateklubb. En klubb som har lykkes i å skape ett lavterskeltilbud økonomisk. Det koster ikke mye å trene kampsport i Farsund. Mye av grunnen til dette er at all drift av klubben er drevet på dugnad. Ingen av klubbens ledere og instruktører mottar noen form for godtgjørelse. Vår drivkraft er vår entusiasme og idrettsglede, og vår belønning er personlig erfaring og fysisk og mental utvikling. Jeg er stolt av å være en del av dette.

Men vi skal heller ikke glemme støtte fra lokalt næringsliv og det offentlige. Og vi er heldige som bor i Farsund kommune. For vår kommune har lagt forholdene fantastisk godt til rette for idretten. Tenk på de flotte anleggene vi har i kommunen. Vi har Eilert Sundt, Listahallen, Alcoaparken, gymsalene på skolene for å nevne noe.

Å investere i innbyggernes fysiske og mentale helse er god økonomi, og jeg oppfordrer flest mulig til å benytte seg av de mangfoldige muligheter vi har.

Alt dette kan vi innenfor tildelte treningstider benytte kostnadsfritt. At Farsund kommune er flink til å legge til rette for idretten er god investering. Å investere i innbyggernes fysiske og mentale helse er god økonomi, og jeg oppfordrer flest mulig til å benytte seg av de mangfoldige muligheter vi har i Farsund og på Lista. Og selvfølgelig ønsker jeg unge og gamle velkommen til Lista Karateklubb.

Gunnar Johan Lundal