Kutt for barn, unge og sårbare i Farsund

Budsjettbehandlingen er i gang i Farsund kommune og sparekniven må igjen brukes for å få budsjettet i balanse for 2021.

Innen oppvekst og kultursektoren er det foreslått et kutt på ca. 6,8 millioner kr. Dette er dramatisk for en sektor som skal gi våre barn og unge et godt grunnlag for sine liv fremover. Budsjettene på skoler og barnehager er allerede kuttet inn til beinet.

Et av forslagene er å legge ned tilbudet på spesialpedagogisk avdeling for voksne som i dag er lokalisert på Voksenopplæringen på Ore. Dette er en gruppe med noen av de mest sårbare voksne vi har i kommunen. En nedleggelse av dette tilbudet er berammet til en innsparing på 1,7 millioner kroner. Det er ikke klart hva slags alternativt tilbud denne gruppen evt. skal få. Som samfunn må vi ha råd til å gi et godt tilbud til disse.

For grunnskole og barnehage er det foreslått et kutt på ca. 3,5 millioner kroner. Dette vil i hovedsak bety en reduksjon i bemanning. For skolen sin del vil det bety større klasser i flere timer, mindre mulighet for å dele grupper i praktiske og teoretiske fag, og mindre mulighet til å gi tilpasset undervisning til elever med faglige eller sosiale utfordringer.

I de siste årene har det vært en nedgang i spesialundervisningen i Farsund kommune. Nedgangen i spesialundervisningen handler blant annet om at man har klart å få til mer inkludering i barnehagene og tilpasset undervisning i skolene. Dette er kun mulig hvis det er ressurser nok til god bemanning på den enkelte enhet. Utdanningsforbundet Farsund frykter at det med reduserte ressurser vil bety at behovet for spesialundervisning igjen vil øke.

I barnehagene vil dette bety mindre mulighet til å gi det enkelte barn en god start de første leveårene.

Konsekvensene av de foreslåtte kuttene vil være at vi ikke får fulgt opp barn og unge på en god nok måte. Dette vil igjen bety langt høyere utgifter for kommunen på sikt med tanke på utenforskap, sosiale utfordringer og fare for arbeidsledighet. Vi har ikke råd til å gamble med barn og unges fremtid på denne måten.

Karsten V. Turøy,

Hovedtillitsvalgt

Utdanningsforbundet Farsund

Les hele saken med abonnement