Demokratisk rettighet eller tilbud for foreldre med tjukke lommebøker?

foto