Artikkelforfatteren: Hans Fr. Grøvan (KrF). Artikkelforfatteren: Hans Fr. Grøvan (KrF). Foto: Mona Wikøren

Demokratisk rettighet eller tilbud for foreldre med tjukke lommebøker?