Feilaktig fremstilling i Lister

Dagens Næringsliv trykket lørdag 25.10.2019 en større sak om kunsthandler Tor Arne Uppstrøm i saken «Kunsthandlerens hemmelige Andy Warhol-operasjon». Saken har også fått bred spalteplass på DN.no,
før Lister fanget opp saken og skapte nye overskrifter.

Jeg er en av advokatene som er intervjuet i saken, og jeg reagerer kraftig på måten jeg blir fremstilt i artikkelen. Uppstrøm har ikke vært klient av meg, men jeg har tidligere tatt på meg helt ordinære oppdrag som oppgjørsadvokat i forbindelse med salg av kunst. Min rolle koker dermed ned til at jeg for noen år fikk i instruks å overføre deler av et kunstsalg til et av Tor Arne Uppstrøms selskaper. Likevel blir jeg i artikkelen tillagt en rolle som en av advokatene som er med på å fasilitere det som er DNs premiss i saken: «Kunstmarkedet regnes som den tredje største svarte økonomien, etter narkotika- og våpenindustrien. Og det er den største uregulerte legale økonomien på planeten», som det heter i artikkel.

Det hele blir ikke bedre av at Einar Tore Ulving, av alle, uttaler at « … det er mange shady advokater der ute». Jeg ga i utgangspunktet en generell uttalelse til DN om lagring av kunst ved DHLs lager som følge av at jeg tidligere påtok meg enkelte advokatoppdrag. At DN nå stiller spørsmål ved min integritet, tar jeg til etterretning. Men det endrer ikke sakens faktum, nemlig at jeg langt i fra har opptrådt som en naiv og ukritisk våpendrager for kunstaktører med tvilsomme motiver.

Dette fortalte jeg også til Listers journalist, men likevel klarer avisen det kunststykket å presentere følgende tittel på avisens forside: «Avviser at han er «shady»».

Dette er ikke greit i det hele tatt, og så langt jeg kan se et brudd på god presseskikk.

Paul Rynning,

advokat

Les hele saken med abonnement