Vindmøller - for eller i mot?

  • FOTO: Tom Arild Støle