Lyngdal kommune kan bli den første kommunen i Lister som får til behandling, om det skal innføre forbud mot politisk eller religiøs reklame i offentlige bygg og kontorer. Tirsdag 28. november behandlet Arbeidsmiljøutvalget i Lyngdal kommune denne saken, og fattet vedtak om at lovendringen må avgjøres i formannskapet og kommunestyret.

Denne saken er kommet opp som følge av at det er kommet inn flere klager til kommunen om at det henger et Pride-flagg i et av vinduene i kommunehuset i Lyngdal over lengre tid. Pride-bevegelsen og Pride-flagget oppfattes av flere i det kristne miljøet, som et angrep mot de kristne verdier.

Medier som NRK og TV2 reklamerer for Pride-bevegelsen nesten hver eneste dag, og på denne måten favoriserer vanvittig denne marginale, private organisasjonen. En organisasjon som har fått politisk særbehandling.

Denne Pride-bevegelsen synes å være en ny politiske religion som skal presse ned over hodene på de norske folk, som en tvangskonvertering. Årsaken til at flere kristne mener dette er at ideologien til Pride strider fundamentalt imot Bibelens lære, og er også i strid med grunnlovens § 2 «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår.» og Grunnlovens § 16 «Den norske kyrkja, ei evangelisk-luthersk kyrkje, står ved lag som den norske folkekyrkja og blir stødd som det av staten.»

Det betyr at Pride-flagget som er hengt opp på et offentlig kontor i Lyngdal kommunehus, er i strid med Grunnloven, og må fjernes umiddelbart. Lyngdal kommune må derfor vedta prinsippet om at offentlige bygninger må være politisk og religiøs nøytrale både innvendig og utvendig, og ikke være en pådriver til splid og konflikt mot kommunens innbyggere.

Lyngdal kommune må derfor vedta prinsippet om at offentlige bygninger må være politisk og religiøs nøytrale både innvendig og utvendig.

Lyngdal kommune er til for innbyggerne, og ikke motsatt, derfor må Lyngdal kommune fatte vedtak om nøytralitet i kommunale bygninger og i saksbehandlinger.

Jan Skoland