Viser til Lister24 i lørdagsavisen, der Grimstad-firmaet Ocean Ventus vil bygge havvindfabrikk på Hausvik. Her er det estimert et antall arbeidsplasser som er hinsides urealistisk. Normalt for en slik virksomhet vil være ca. 30-50 arbeidsplasser.

Et slikt prosjekt med en gammel utdatert og forurensende teknologi, er en katastrofal dårlig ide. Tradisjonelle vindturbiner der vingene er laget av glassfiber polyester, som avgir masse mikroplast som først havner i havet og deretter i fisken, etter hvert som vingene blir eldre. Derfor kan slike vindturbiner ikke lenger regnes som grønn energi.

I tillegg blir mesteparten av turbinen produsert i Danmark eller Tyskland, og krever store subsidier fra den norske stat for å bli lønnsomt. Det Norge bør gjøre, er å få fram ny norsk teknologi som ikke forurenser havet og er 5 ganger mer effektiv en tradisjonelle vindturbiner.

Wind Catching Systems AS er et slikt norsk selskap som er i ferd med å utvikle et helt nytt vindkonsept, der mange små vindturbiner settes sammen i et rammesystem. Dette systemet har massevis av fordeler, blant annet trenger turbinen ikke gir, og turbinvingene skal støpes i aluminium. Skalering av turbinene gjøres ved å regulere antall turbiner i hver rigg, og ikke skalere selve turbinstørrelsen. Da blir det liten vekt på delene, og man trenger ikke spesialfartøy til montering av vindturbinene.

Dette selskapet har fått ca. 22 millioner kroner fra Enova, og da bør heller politikerne gi 23 milliarder i støtte til et helnorsk selskap, der alle delene blir produsert i Norge.

Det er dette som Lister-kommunene heller bør konsentrere seg om. Vi kan lage en ny fabrikk på siden av Alcoa aluminiumsverk i Farsund, som kan støpe turbinvingene. I Lyngdal kan man lage en generatorfabrikk, og resten av verkstedindustrien i Lister, kan lage rammeverket til turbinene. I tillegg kan elektrofirmaene starte en fabrikk der man lager el-utrustningen til turbinene.

Vi kan lage en ny fabrikk på siden av Alcoa aluminiumsverk i Farsund, som kan støpe turbinvingene.

Dette turbinsystemet kan også brukes på land, og har den fordelen at disse turbinene ikke vil skade fugl, og trenger kun en brøkdel av inngrep i naturen. Det er dette systemet som er fremtiden.

Jan Skoland