Ta vare på fellesskapets skog

Arbeiderpartiet vil stoppe salget av skogeiendommer i Statskog. Foto: Helge Willassen