Å bygge en landsdel

  • – Ferjeutgiftene alene utgjør nå kr 6.000 pr år, skriver leserskribenten. FOTO: Mona Wikøren