Fy for skam, Hægebostad!

  • Leserskribenten mener Hægebostads kommunepolitikere oppfører seg som om den rettmessige eieren av Eilivstad har stjålet eiendommen fra dem. FOTO: Gro Reinertsen