La oss snakke mer om ansvarlighet, Stenstrøm  

foto