Leserskribenten: Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. Leserskribenten: Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. Foto: KS

Lokalpolitikere må beskyttes av loven