Alle norske kreftpasienter må få medisinen og behandling som virker