«Jeg kommer selvfølgelig ikke til å godta kommunens takst, den er ubrukelig!»

Fredag 18.10.2019 kom de kommunale avgiftene fra kommunen, åtte dager etter fakturadato.

Ut fra mine regninger for eiendomsskatt ser det ikke ut som økonomisjefen har lært noe som helst fra de 650 protestene som kom inn til kommunen.
I mitt tilfelle har de brukt det famøse takstgrunnlaget fra forrige gang og bare justert for de nye promillesatsene. Det er ikke promillesatsene som er det primære, men takstgrunnlaget, herr økonomisjef.

Jeg er eier av flere seksjoner i Skollevoldgården som ble totalt ødelagte etter en stor vannlekkasje for en tid tilbake. Alt innvendig måtte fjernes: Veggplater, isolasjon gulvbelegg, ødelagt tak og all innredning måtte fjernes, innvendig vann- og avløpssystem er fjernet og det er ikke strøm. Det er bare et betongskall igjen. Seksjonene er ubebolige og det har da kommunen akseptert. Hadde takstfolkene befart eiendommen, som de skal gjøre, ville de ha sett dette, men de har uten befaring taksert seksjonene som de var nye. Ikke nok med det de har satt samme takstgrunnlag om en seksjon er 48 kvadratmeter og en annen dobbel så stor 96 kvadratmeter. Hvordan kan økonomisjefen godkjenne en slik taksering? Dette er en ubeskrivelig slett taksering som en ikke kunne tenke kunne finne sted.

Angående min privatbolig stod jeg tilfeldigvis ved stuevinduet da en bil stoppet et øyeblikk ved innkjørselen min. Vinduet går ned og ut stikker et kamera og klikk, klikk mot huset og dermed var takseringen ferdig, og bilen kjørte videre. Det var ingen befaring eller oppmåling på eiendommen.

Jeg har selv i sin tid foretatt eiendomstakseringer for kommunen. Vi var to ingeniører som foretok denne takseringen. Alle hus ble oppmålt, samt andre bygninger på eiendommen og det ble laget en skisse over bygningsmassen på stedet. I henhold til tv-program er dagens takstmenn studenter, arbeidsledige etc, det vil si uten fagkyndig bakgrunn. Den viktigste bakgrunn ser ut til å være å kunne behandle et kamera!

Jeg kommer selvfølgelig ikke til å godta kommunens takst, den er ubrukelig!

Med vennlig hilsen

Takstingeniør

Arild Quale

Les hele saken med abonnement