Helsefellesskap - reell samhandling

Leserskribent: Nina Mevold, administrerende direktør Sørlandet sykehus HF og leder av Helsefelleskapet Agder. Foto: Sørlandet sykehus