Venstre ville gå imot sammenslåingen av Agder energi og Glitre. Vi stemte nei. Vi ønsket ikke å gå inn i et selskap som driver med vindkraft.

Vi i Lyngdal kommunestyre med ordfører Jan Kristensen har sagt et tydelig NEI til vindkraft. Ordføreren vår har gjort en kjempejobb med sin klarhet i denne saken. Vi i Lyngdal kommune og andre eiere av Agder Energi fikk vite at det nye selskapet IKKE skulle satse på vind på land.

Noen måneder etter fusjonen er det nettopp det som kan bli en realitet. Har kraftbransjen utviklet seg til banditter?

Steffen Syvertsen og Å Energi kan ikke få lov til å lyve på denne måten! En kan ikke forholde seg til slike løftebrudd. Kommunene må sette skapet på plass!

Steinar Bjørnstøl,

Lyngdal Venstre

Har kraftbransjen utviklet seg til banditter?