Regional aktør for å sikre flere store bedriftsetableringer

foto