Nestleder Anne Sofie Fossland og leder Jan Martin Waarøe i Farsund eldreråd ønsker et møtested for eldre i Farsund sentrum. Nå får de støtte av Farsund og Lyngdal Demensforening. Nestleder Anne Sofie Fossland og leder Jan Martin Waarøe i Farsund eldreråd ønsker et møtested for eldre i Farsund sentrum. Nå får de støtte av Farsund og Lyngdal Demensforening. Foto: Olav Hoel

Vi støtter ideen om eldresenter i sentrum!