Mening

Verdivalg!

foto
Leserskribenten: Ingrid Williamsen, gruppeleder i Farsund Frp. Foto: Mona Wikøren