Oppfordring til «Næringsalliansen» og alle dere som kom skuffet hjem etter Oslo-Turen:

Dersom dere virkelig ønsker at vi raskt skal få ned strømprisene og strømprisforskjellene for næringslivet og alle som sliter med å overleve pgå grunn av høye strømpriser, bør dere nå også gjøre en innsats for å framsnakke fastprismodellen til Vestre og regjeringa!

Det er en fastprismodell som regjeringa innførte for cirka ett år siden og som utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen og Acer-forordningen. I den modellen anbefaler Vestre og regjeringa at deler av krafta tas av børsen og tilbys som billige 3, 5 og 7-årige fastprisavtaler direkte til bedrifter og selskaper. Når krafta selges som «billige» kortreiste fastprisavtaler her lokalt og regionalt, unngår vi også effekten av både strømspekulanter, «flaskehalser» og utenlanskabler.

Regjeringa har også laget en egen gunstig forutsigbar skatteordning for denne modellen som tar utgangspunkt i prisen i fastprisavtalen og ikke til de varierende børsprisene.

Og på disse fastprisavtalene kan kraftselskapene selv sette prisene så lavt de ønsker! (se: Finansdepartementet).

Prisene må riktignok være forretningsmessig forsvarlige, men da er det viktig å huske at produksjonskostnadene for vannkrafta og innkjøpsprisen for konsesjonskrafta er ca. 12 øre, og at KIKS i perioden 2016-2020 i snitt fikk ca. 28 øre for konsesjonskrafta og Agder Energi ca. 30 øre for sin kraft. Og i 2020 var spot-prisen i snitt ca 12 øre her i NO2.

Når det gjelder strømpris-forskjeller har en lett for å glemme at for ca 10 -12 år siden var det Trøndelag og NO3 som hadde uakseptabelt høye strømpriser. Men det ble løst med den omstridte vindmølleutbyggingen på Fosen og strømkabler til Sverige. Men slikt tar tid.

Men denne fastprisordningen til regjeringen begynner å virke: Ca. en uke før valget, fikk slakteribedriften Jens Eide AS i Lillesand tilbud fra Lyseom en 7 årig fastpriskontrakt til 60 øre/kWh, men han er bundet opp til en kontrakt ut året til kr. 2,04 pr. kWh! Å Energi har også begynt å røre på seg: Her forleden tegnet de en 10 års kontrakt med Eramet Norway med smelteverk i Kvinesdal, Porsgrunn og Sauda, og nå for ca. et par uker siden en tilsvarene kontrakt med Borregaard.

Så i stedet for flere Oslo-turer, bør dere nå heller bruke tid og krefter til å påvirke de lokalpolitikerne som er krafteiere og har stemmerett på eiermøtene i for eksempel Å Energi og Konsesjonskraft IKS. Flere av disse har tatt til orde for at vi må få mer vekting på samfunnsoppdrag og mindre på profitt, og at vi må komme ned mot det prisnivået vi hadde på strøm frem til og med 2020.

I stedet for flere Oslo-turer, bør dere nå heller bruke tid og krefter til å påvirke de lokalpolitikerne som er krafteiere og har stemmerett på eiermøtene.

Oss vanlige sluttbrukere og mindre næringsdrivende som for eksempel Høllen Brygge, er for «små» til å tegne fastprisavtaler etter «Vestre-modellen» direkte. Men Å Vannkraft og Konsesjonskraft IKS for eksempel, kan prissikre og selge slike «billige» fastpriskontrakter direkte til Å Strøm, eller andre nettselskaper som opererer her lokalt og regionalt/ nasjonalt. Da kan de igjen selge strømpakker videre til oss vanlige sluttbrukere og andre «mindre» næringsdrivende. Mange kan tenke seg for eksempel en «gammeldags» fastprisavtale i bunnen og med «overforbruk» til spot-pris.

Men dere vil oppleve at mange «eksperter» vil prøve å snakke ned fastprismodellen. For det er mange som ikke liker at kraft forsvinner fra de privateide finansielle børsene. Det blir mindre kraft å boltre seg i for de som er spekulanter på disse børsene. Og husk at ett øre i fortjeneste av krafta til KIKS på ca. 900 GWh gir 9 millioner til en eventuell spekulant! Ett øre på 140 TWh gir 1,4 milliarder kroner!

Flere av dere lokalpolitikere og strømopprørere som er opptatt av billigere strøm, er også krafteiere med stemmerett på eiermøtene i både Å Energi og Konsesjonskraft IKS. Dere kan nå vise at dere mener alvor med engasjementet deres og at det ikke er det at dere prøver «å ri to hester»!

Og første anledning får noen av dere allerede nå på eiermøtet i Å Energi den 20. november!

Lykke til!

Kai Aas-Hansen,

Ap-medlem, Lillesand