Et høyt tankanlegg på 4.500 kvadratmeter, har fått dispensasjon fra plankravet uten konsekvensutredning. Midt i noe av det mest verdifulle natur- og kulturlandskapet vi har i Norge.

«Vi har forsøkt å gå litt under radaren»

Det var med undring jeg leste tittelen til biogassbransjens artikkel om Lista biogassanlegg fra 19.11. 2021. Det virker jo ikke akkurat tillitvekkende.

Jeg driver ikke i bransjen og abonnementet koster kr 5.000,-, så jeg har dessverre ikke lest artikkelen, og må derfor ta et lite forbehold.

Jeg håper at Lister24 kan spore opp innholdet og referere for alle oss, som kan bli negativt berørt av anlegget. Og det kan bli mange som blir berørt, når vi leser om luktplager, naboklager, naboprotester, konkurser og nedlegging av nesten nye anlegg ellers i landet. Hva har vi i vente?

Teknisk utvalg i Farsund kommune har vedtatt å gi Lista Biogass AS dispensasjon fra plankravet, og godkjent søknad om oppføring av biogassanlegg i Lista fly- og næringspark.

Man kan lure på prosessen når man leser at noen prøver å gå under radaren, og at teknisk utvalg til tross for A. Konradsens kloke og innsiktsfulle argumenter i møtet, ble ignorert av flertallet.

Ifølge Lister24 uttrykte Konradsen følgende:

«Jeg er veldig skeptisk til å gi dispensasjon fra plankravet. Plankravet ligger i kommuneplanen som et vilkår for å bygge ut dette, slik jeg tolker det. Tidligere har vi vært veldig konsekvente med å pålegge utbygger å lage reguleringsplaner. Vi har faktisk hatt reguleringsplaner på både en og to eneboliger, og her snakker vi om en utbygging på nesten 4.500 kvadratmeter, påpekte Konradsen under møtet».

Med et såpass stort prosjekt mente han at mange elementer burde vært belyst og illustrert.

«Når det gjelder trafikkmengde står det bare i søknaden at det skal ordnes med en avtale om å kjøre ut på den og den veien, men ingenting om forventet trafikkmengde på et såpass betydelig anlegg. Det er heller ingenting som er nevnt om støy og luktplager for omgivelsene. Jeg vil tro det er snakk om luktbart avfall som skal prosesseres og transporteres»

«Videre er det heller ingenting som er nevnt om brann- og eksplosjon, eller sikringssone og ingenting konkret om vann- og avløp eller forurensing. Dette er spørsmål jeg mener burde vært redegjort for i en planprosess. Jeg kan ikke skjønne at dette er noe som brenner tidsmessig da dette har vært et tema siden cirka 2010, og søkt om første gang og behandlet i 2014. De som søker nå ble riktignok etablert i 2018, men det er snart fire år siden det også. Jeg skjønner derfor ikke hvorfor vi skal ta snarveier for å unnlate å regulere».

Kanskje teknisk utvalgs leder kan forklare hvorfor?

På Stord har de hatt store problemer med lukt fra biogassanlegget. Naboene beskriver det som at det lukter som propan eller råtne egg. NRK skriver:

«Preget av naboklager og tjener ikke penger – nesten nytt biogassanlegg stenger plutselig»

Etter Renovos biogass-fadese på Stord har nå den den tidligere sjefen, Jan Kåre Pedersen, planer om å prøve på nytt på Mosterøy ved Mortavika. Nå er naboene der redde for de samme problemene som på Stord. Biogassbransjen skrev 9.1.2024: «Naboene raser mot Mosterøy-planer. Frykter for lukt og Transport»

I Båtsfjord i Finnmark gikk et tilsvarende anlegg som på Stord konkurs, med over 13 millioner i gjeld i 2023.

Til tross for overstående er jeg ikke generelt imot biogassanlegg, men de må fungere og være luktfrie. Og sist, men ikke minst: de må plasseres på riktig sted. Planprosessen må være åpen og ryddig slik at alle sider blir belyst.

Hvis Farsund kommune skal være fremtidsrettet, må de foreta en planvask, og bygge på såkalte Grå-arealer i stedet for å bygge ned et så kontroversielt område som flat-Lista bit for bit. Agders industriområder er ikke utnyttet mer enn 30 prosent. Mulig dette også gjelder industriområdet i Lundevågen.

I Lundevågen er det allerede et planert og godkjent industriområde ved siden av Alcoa. Her er det høye bygninger og «aluminiumverk-lukt» fra før, så et biogassanlegg vil gjøre lite av seg i de omgivelsene. Hvis Alcoa kan bruke gassen slik representanten for biogassanlegget hevder, er det også en fordel med nærhet til Alcoa. De vil da også få nærhet til Barings planlagte oppdrettsanlegget på land, som kan levere fiskeslam til biogassanlegget. Lundevågen er også nærmere det landbaserte oppdrettsanlegget på Hausvik og tilgangen til matavfallet. Dette vil kunne spare Vanse for en del tungtrafikk. Bøndenes husdyrgjødsel må hentes rundt om i hele kommunen, og muligens også Lyngdal, så bøndenes bidrag vil kunne leveres like greit i Lundevågen. Disse tingene hadde man fått svar på ved en konsekvensutredning. Men det ansvaret tar ikke teknisk utvalg. I stedet overlater de til Statsforvalteren å trekke i nødbremsen.

Skal det bli Lista biogassanlegg, på dispensasjon fra plankrav, som får «æren» av å begynne bit for bit nedbyggingen av det åpne Listalandskapet? Det foreligger planer om å bygge ned arealer tilsvarende 250-300 fotballbaner på flyplassen, så dette blir i tilfelle bare begynnelsen.

Skal det bli Lista biogassanlegg, på dispensasjon fra plankrav, som får «æren» av å begynne bit for bit nedbyggingen av det åpne Listalandskapet?

Hvem skal stå opp for Lista-naturen i kommunen?

Vestlendingen og performance-kunstneren Kurt Johannessen, som for tiden har utstilling på Nordberg fort, skriver på nynorsk i en av sine bøker om Øvingar:

Ta parti med fjellet.

Jeg lar meg inspirere og oppfordrer herved alle Farsunds kommunestyremedlemmer uansett partitilhørighet til å øve litt på å:

Ta parti med Listanaturen.

Odny Mathisen