Jeg er glad for at lokale og regionale medier i Agder er såpass flinke i arbeidet med å kartlegge og omtale farlige skoleveier, og veikryss i regionen. Det er tragisk at våre veier er såpass farlige at det ofte er ulykker, noen også med verst tenkelig utfall.

Jeg ble leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i oktober 2023, og jeg opplever at vi har lite penger, og et enormt bevov.

Jeg mener at jeg har en løsning som vil forebygge ulykker, få bilister til å senke farten ved farlige kryss og gangfelt. Jeg mener at vi må sette fartsgrensen ned til 30 km/t på farlige steder, men for å tvinge bilister til å sende farten så må man ha effektive fartsdempende tiltak.

Hvis man før et gangfelt legger tre humper som går på tvers av veibanen, tubeformet, og kuperte med 1 meter mellom hver hump slik at bilene må nødt til å senke farten. Konsekvensen av å ikke gjøre det vil kunne påføre skader på bilen.

Mange av våre fylkesveier ser ut som de er fra et østblokkland på 70-tallet, og mange kryss er uoversiktlige. Vi har et etterslep på hele 7 milliarder, så det vil gå mange år før styrtrike Norge er i nærheten av samme standard som våre gjeldstyngende naboer Sveige og Danmark med dagens overføringer fra staten.

Derfor må vi benytte oss av de virkemidlene vi har, nemlig gjøre det vi kan med tiltak for å tvinge bilister til å senke farten, og i den sammenhengen så vil mine forslag være fornuftige å vurdere.

Steinar Bergstøl Andersen, Leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet  Agder fylkeskommune og styremedlem i Kristiansand Havn

Leserskribenten: Steinar Bergstøl Andersen (Frp), 8. bystyrekandidat i Kristiansand og fylkesordførerkandidat i Agder. Foto: privat