Å Energi skal arrangere sin årlige konferanse om energiproduksjon, og hovedtemaene er: Solkraft, havvind, batteri, hydrogen og vannkraft. Ikke kjernekraft.

Jeg syntes at det fremstår som om ledelsen i Å Energi opererer i en egen parallell virkelighet der kjernekraft ikke eksisterer. Norsk Kjernekraft AS har etablert seg i Kristiansand, og innen 10 år så kan vi ha stabil, sikker og rimelig kraftproduksjon. I mellomtiden så kan vi oppgradere våre vannkraftanlegg.

Men at Å energi bruker felleskapets selskap på havvind, solkraft og hydrogen vitner om uvitenhet. Havvind er et luftslott som vil kollapse, det vil ikke kjernekraft.

Å slå sammen Agder Energi og Glitre var et historisk feilgrep. Ordførere i kommuner som Kvinesdal, Kristiansand og andre kommuner bærer hovedansvaret.

Jeg mener helt klart at kjernekraft burde vært et av hovedtemaene på Å Energi konferansen, men det ser ut som om det er sterke krefter som misbruker sin innflytelse til å motarbeide kjernekraft.

Men nå har kommuner som ønsker kjernekraft langt større makt som eiere i Å Energi, den makten bør brukes til å tvinge Å Energi til å satse på kjernekraft. Hvis ledelsen i Å Energi ikke vil det, så forventer jeg at eierkommunene bytter dem ut, og får inn en ledelse som vil satse på kjernekraft.

Vi kan ikke lengre akseptere at felleskapets selskap blir misbrukt, og felleskapets midler som vi skal bruke på velferd blir kastet bort på politisk korrekt grønnvasking.

Vi kan ikke lengre akseptere at felleskapets selskap blir misbrukt, og felleskapets midler som vi skal bruke på velferd blir kastet bort på politisk korrekt grønnvasking.

Nå må styret i Å Energi våkne opp, dere har et ansvar. Vi kan ikke akseptere at kunnskapsløse aktører som er imot kjernekraft misbruker sin makt på å spre desinformasjon.

Vi ser det samme på den årlige Agderkonferansen der LO og NHO setter programmet, de sprer også udokumentert og usann informasjon. De nekter å invitere aktører som er positive til kjernekraft, slik at de kan si hva de vil uten å bli motsagt.

Heldigvis så er kjernekraft såpass overlegen sammenliknet med havvind, solkraft og landbaserte vindturbiner at unyanserte og desinformasjonskampanjer som Agderkonferansen og Å Energi konferansen vil kollapse i møte med faktabaserte argumenter.

Agder kan ta en nasjonal rolle innen kjernekraft, og derfor er det vår plikt å satse på det som blir vårt nye industrieventyr. NHO, LO og Å Energi kunne ha støttet kjernekraft, men de vil heller ha landbaserte vindturbiner. De kan mene hva de vil, det spiller ikke noen rolle for hvis jeg styrker min og FrPs oppslutning og innflytelse 2025 og 2027 så har jeg en plan som skal gjøre oss til en kjernekraft produserende supermakt.

Steinar Bergstøl Andersen,

leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet Agder fylkeskommune