– Sørlandet sykehus HF ønsker ikke å bidra til at våre opplysninger sammenstilt med annen informasjon fører til offentliggjøring av taushetsbelagte opplysninger, skriver sykehusets kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen i dette innlegget. – Sørlandet sykehus HF ønsker ikke å bidra til at våre opplysninger sammenstilt med annen informasjon fører til offentliggjøring av taushetsbelagte opplysninger, skriver sykehusets kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen i dette innlegget. Foto: Tom Arild Støle

Hva trenger allmennheten å vite om en pasient?