Nedbrenning av Foss gamle skolehus

  • Foss skolehus. FOTO: Tom Arild Støle