Kan jeg bli ingeniør selv om jeg sliter med realfagene?