Ta vare på strandsonen

Naturen har en egenverdi. En verdi som strekker seg utover penger, og lenger enn nytte og rekreasjon. Kanskje er uberørt natur også langs kysten det viktigste vi kan gi videre til kommende generasjoner.

I en tid der vi burde diskutert å innføre enda strengere retningslinjer for å ta vare på naturen, står vi nå i fare for å myke opp muligheten til å bygge i strandsonen. På Sørlandet kan det bli enklere å bygge hus, hytter og næringsvirksomhet i den mest dyrebare naturen vi har. Er det et enda større press på strandsonen vi trenger på Sørlandet? Styrker en slik oppmyking allmennhetens interesser? Tror man at det vil føre til at mer eller mindre natur blir tatt vare på?

De strenge reglene knyttet til strandsonen har vært vårt viktigste verktøy for å sikre bevaring, og adgang for allmennheten i dette området. Presset for å bygge er enormt, men et klart regelverk har gitt oss det vi trenger for å si nei.

Når mer av vurderingen overlates til lokale myndigheter tas det ikke høyde for hvordan makt og innflytelse fungerer i en liten kommune. Utbyggerinteresser følger alle møter hvor kommuneplan diskuteres, de forteller politikere hvordan de bør stemme, og at de er aktive i hele den politiske og administrative prosessen, også etter at administrasjonen har laget sin innstilling. De gjør ikke noe galt. Det er jobben deres. Samtidig er dette selve problemet. Utbyggere har tid, penger og enorm egeninteresse av å få gjennomslag for utbygging. De som vil verne må gjøre det på fritiden, uten et bredt kontaktnett, og uten økonomiske ressurser. Å myke opp reglene i de mest attraktive naturområdene her på Sørlandet kolliderer med hensynet til naturen og fri ferdsel. Strandsonen er for alle.

Vi mener som et minimum at det strenge regelverket knyttet til strandsonen må opprettholdes ikke bare i Oslofjordområdet, men også gjennom hele Agder. Kanskje bør det være hovedregelen i hele landet, så kan man eventuelt åpne for unntak i enkelte utkantkommuner?

Forslaget til regjeringen er nå på høring. Farsund og Lyngdal Venstre kommer til å be om at høringen blir tatt opp i våre respektive kommunestyrer, slik at vi kan gi en uttalelse. Våre kommuner må være sitt ansvar bevisst. Strandsonen skal være for alle.

Anita Vestøl,

Farsund Venstre

Steinar Bjørnstøl,

Lyngdal Venstre

Les hele saken med abonnement