25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Denne dagen er starten på en 16 dagers kampanje – oransje dager - som avsluttes den 10. desember, FNs dag for menneskerettigheter.

Lister Soroptimistklubb markerer også i år oransje dager lokalt. Vi er glade for å ha begge våre kommuner, Lyngdal og Farsund, med oss på markeringen ved at vi i denne perioden vil kunne se rådhuset i Lyngdal, og lyktene på broa fra Farøy i Farsund, lyse oransje. Vi vil også være å treffe i Handelsparken i Lyngdal, den 25.11. og på Amfi i Farsund, den 9.12. Kanskje vi kan få en prat der?

Lister Soroptimistklubb er en del av Soroptimist International (SI), en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, som arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Et av hovedmålene er å bekjempe vold mot kvinner og jenter, og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning. Organisasjonen har rådgivende status i FN, og deltar i den årlige kvinnekommisjonen i New York. Norske soroptimister har et særskilt engasjement for utdanning og bekjempelse av menneskehandel. Internasjonalt støtter vi utdanning av jenter, hovedsakelig i land i det afrikanske kontinent, gjennom Norske soroptimisters utdanningsfond. Her i vårt eget nærmiljø samarbeider vi blant annet med Frivilligsentralen om språkopplæring til nylig ankomne flyktninger.

Leserskribenten: Maarit Mannermaa, leder av Lister Soroptimistklubb. Foto: Bertine Midttun

10. desember er det 75 år siden FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt. Bakgrunnen for erklæringen var grusomme overgrep mot sivilbefolkningen, samt Hitlers folkemord mot jøder og andre minoriteter under 2. verdenskrig.

Menneskerettighetene er på ny under press mange steder i verden – også i Europa og USA. Det er fortsatt viktig å løfte frem menneskerettighetenes artikkel, nummer 1: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

I løpet av livet vil en av fire kvinner i Norge oppleve vold i nære relasjoner. Volden finner man, dessverre, overalt. Den rammer på tvers av alder, klasse, religion og etnisitet. Der fattigdommen er størst, er volden mest til stede.

Man må aldri glemme at å utøve vold er straffbart. Volden kommer i mange former. Den skjulte volden kan for eksempel være å kontrollere partnerens økonomi og arbeid, tiden, kontakten med familie og venner. Volden kan være hyppige trusler. Volden kan være kritikk eller latterliggjøring av partneren, det hun gjør eller sier. Samtidig kan den voldelige overøse partneren sin med ømhet og kjærlighetserklæringer. Vi ser ikke den nærmest usynlige volden. Kanskje legger vi heller merke til henne som stadig er syk, som bryter avtaler, som kommer med masse unnskyldninger, som selv gjør seg usynlig, eller som ruser seg.

Alle kan komme på en historie der noen burde reagert tidligere, - særlig når man i ettertid får vite om voldsutøvelse som han pågått, kanskje over år. Kan du gjøre en forskjell? Den som har kommet seg bort fra et voldelig forhold, sier ofte at det var akkurat du, en far, mor, søster, bror, venn, nabo, kollega, lærer, som ble oppmerksom på tegnene i den skjulte volden. Bry deg og våg å stille spørsmål. Du kan kanskje gjøre en forskjell for henne som på egen hånd ikke klarer å komme seg ut av dette skadelige forholdet.

Konfliktrådet i Norge har arrangert en årlig konferanse i sju år med temaet «forebygging av vold i nære relasjoner», fordi det er avgjørende at det er samarbeid mellom sektorer, tjenester og frivillige organisasjoner. Riksrevisjonen avdekker dessverre at det er kommuner som mangler handlingsplan for å forebygge, selv om det er lovfestet at det skal være en handlingsplan for å samordne tjenester. Soroptimistene i Norge har over flere år hatt fokus på at kommunene må ha en samordnet handlingsplan for å forebygge vold i nære relasjoner. Og vi opplever at noen kommuner er veldig takknemlig for at vi tar opp temaet. Dette gir det profesjonelle apparatet mot til å løfte og prioritere forebygging. Vold i nære relasjoner rammer barn, tenåringer, voksne og eldre. Det rammer hele samfunnet. Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) la fram en ny rapport i 2023 «Omfang av vold og overgrep i Norge». Noen av hovedfunnene er at volden rammer mest kvinner mellom 18 og 29 år. De som opplever vold i barndommen har større risiko for å oppleve vold som voksne.

Bevisstgjøring og utdanning er viktige kampmidler når det gjelder bedring av kvinneliv. Det er behov for stor utholdenhet når man skal fremme kvinners stilling og kvinnehelse. FNs kvinneorganisasjon UN Women står bak kampanjen «Orange the World»: #Read the Signs». I den årlige kampanjen representerer fargen oransje en lysere fremtid, uten vold mot kvinner og jenter. Kampanjen strekker seg over 16 dager i november og desember. Den markeres over hele verden, og mange, kjente bygninger lyssettes i oransje – i Europa, i Norden, i Norge og på Agder.

Dette er vårt bidrag som frivillig og uavhengig organisasjon for å forebygge den alvorlige volden i nære relasjoner.

I kampanjen «READ the SIGNS» formidler vi åtte kjennetegn på et skadelig forhold. Tegnene kan virke opplagte, men de er nøye valgt, basert på de dataene som finnes fra saker med alvorlig partnervold.

Kampanjen foregår over hele Europa i perioden 25. november til 10. desember. Dette er vårt bidrag som frivillig og uavhengig organisasjon for å forebygge den alvorlige volden i nære relasjoner.

Maarit Mannermaa,

leder av Lister Soroptimistklubb

#soroptimisteurope

#westandupforwomen

#stopviolenceagainstwomen

#16days