Ser igjen at flertallet av våre lokalpolitikere i teknisk vedtatt å rive Storgaten 19. Dette selv om vedtaket tidligere har blitt stoppet grunnet dårlig utredning.

Fortidsminneforeningen (som jeg også er medlem i) går klart imot dette, og varsler at de nå vil sende vedtaket tilbake til Statsforvalteren for en lovlighetskontroll. Videre vil de be Riksantikvaren vurdere en fredning av bygget.

Selv så vet jeg ikke 100 prosent hvor jeg står i saken, men jeg synes måten administrasjonen og ikke minst flertallet av våre lokalpolitikere her arbeider på fremstår som respektløs.

Jeg synes måten administrasjonen og ikke minst flertallet av våre lokalpolitikere her arbeider på fremstår som respektløs.

Bakgrunnen for bruk av ordet respektløs er at så langt så svirrer det bare en haug med tanker, ideer, og ikke minst rykter om hva området skal brukes til. Men rives, det skal det!!!!

I vanlig byggeprosess (i hvert fall dersom det er private aktører som skal utvikle et område) så forventes og kreves det detaljerte planer og tegninger. Kanskje selve rivningen ikke vil kreve dette, men tanken bak den store sentrale tomten midt i byen har jo hele tiden vært for å utvikle området.

Er det da så mye å forlange at vi (kommunens innbyggere) blir forelagt konkrete planer og tegninger? Er det virkelig slik at hele dette fantastiske området skal rives og jevnes uten en plan? Kunne man hatt en idedugnad før man dunket huset ned for å se om man her kunne få utviklet området uten å rasere det?

Kanskje kunne Storgaten 19 bestå og etter restaurering igjen fremstå som et praktbygg midt i byen, samtidig som man brukte mulighetene til å utvikle rundt og/ eller under.

Håper virkelig at flertallet her tar en ny runde med seg og sine, og igjen tenker at JA kommunens innbyggere, og velgerne bør vises den respekt.

Dette slik at det kan bli laget en god plan for bruk, og gode tegninger som viser hva som er tenkt bygget der.

Kanskje kan slike planer/ tegninger også bidra til mindre motstand og forargelse. Kanskje kan de til og med føre til en utvidet respekt av våre folkevalgte.

Erik Bye hadde mange visdomsord og fine sanger, og følgende er vel blant de beste, og passer veldig godt her i denne sammenhengen.

«Politikere må engang lære, både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer. I demokratiet skal de være klar over hver eneste dag de våkner og eneste kveld de går og legger seg, at de er våre tjenere!

De er folkets tjenere, de skal stå i giv akt, for oss, i demokratiet. Det er noen av dem som tror at de er blitt herrer. Men der tar de faktisk feil. Der må de engang lære, at de tar feil. Ellers er demokratiet bare dillball.» - Erik Bye.

Med vennlig hilsen

Gunnar Fossland,

som virkelig håper at det kan tas en ny vurdering her, og ikke minst da også fremlegge noen konkrete planer.