I 2013 så fikk Frp flertall for å etablere selskapet Nye Veier AS. Det var imot Arbeiderpartiet, SV og Rødt sin vilje. De ville heller at Statens Vegvesen skulle bygge vei. Noe de ikke har klart, når det kom til firefelts E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Når vi endelig har klart å få på plass ny firefelts E39 fra Kristiansand til Mandal, så er det nesten ingen som bruker den. Grunnen er enkel, det er altfor dyrt. Dette kan enkelt fikses, men det krever at staten bidrar mer økonomisk. Noe som ikke er aktuelt så lenge Arbeiderpartiet styrer Norge. Frps gjennomslag i daværende borgerlige regjering om å etablere Nye Veier AS, og påfølgende bygging av ny firefelts motorvei er bittert for nåværende regjering å akseptere, derfor fremstår underfinansiering av veien, og økte bompenger som et kalkulert motgrep. Nå kan de si at veien Frp bygde er overdimensjonert, mens alle vet at det ikke er sant. Av og til så er politikkens lover like primitive som i en dyrehage.

Ny firefelts E39 mellom Kristiansand og Mandal er en vei som har kuttet reisetiden, bedret trafikksikkerheten og skapt flyt i trafikken. Men veien har vært kostbar, og på grunn av lite trafikk på den nye veien, så har bompengesatsen økt til 127Kr uten abonnent og 101kr med abonnent. Dette medfører naturlig nok at flere velger å kjøre den gamle E39 for å spare penger.

Vi har fra Agder fylkeskommunes side bedt selskapet Ferde som er ansvarlig for innkrevingen om å be veidirektoratet om å ha en lengre nedbetalingstid på bompenge gjelden, men der har vi fått avslag.

Jeg vil derfor på landsmøtet vårt 19.-21. april drøfte situasjonen med Frps representanter i transport- og kommunikasjonskomiteen, der jeg vil foreslå at ved en eventuell Frp-regjering i 2025 bistår regionen med å redusere eller helst fjerne bompengegjelden slik at vi kan få all trafikk over på den nye veien. Det er min klare oppfatning at et positivt signal fra samferdselsfraksjonen vår på Stortinget vil styrke vårt mål om å unngå sideveisbom på den gamle E39.

Jeg vil under vårt landsmøte ta saken opp med Morten Stordalen og Frank Svee, og fremme vår sak, men også like viktig, jeg vil arbeide for at hele strekningen mellom Stavanger og Kristiansand ferdigstilles og at bompengebelastningen helst fjernes, men uansett er så lav som mulig.

Det er mange fra kommuner vest i Agder som arbeider i, og pendler til Kristiansand, og det må være en prioritert oppgave for et samlet politisk miljø å presse sine stortingsrepresentanter. Jeg tar jobben med å arbeide opp mot mine folk på Stortinget, og jeg forventer at andre lokal og regionpolitikere gjør det samme mot sine parti.

Det er kun på den måten vi kan lykkes.

Steinar Bergstøl Andersen (Frp) Leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet Agder fylkeskommune