Mer oppgulp fra Jan Skoland

  • FOTO: Mona Wikøren