Arbeiderpartiet glemmer distriktsnæring nummer én

Arbeiderpartiet har lagt frem sin distriktssatsing, et påstått «distriktsløft», som i sin helhet minner mer om en distrikts-bløff. Men det er særlig én ting vi bet oss merke i: I satsingen sin nevner de knapt olje- og gassindustrien, og under fremleggelsen ble den ikke nevnt med ett eneste ord. Olje- og gassnæringen som skaper arbeidsplasser i nesten alle kommuner, og som på Agder er en helt sentral og avgjørende næring for sysselsettingen. Distriktsnæring nummer én er altså i Arbeiderpartiet ikke sett på som viktig for distriktene.

Det er overraskende at et parti som pleide å spille på lag med industrien, under Støre har utviklet seg til å bli et parti som kan holde en timelang presentasjon om hva de vil med Distrikts-Norge, uten å en gang nevne olje- og gassindustrien, uten å ta med seg den kompetansebyggingen denne næringen har bidratt til rundt i hele landet, og hvordan dette har skapt verdifulle arbeidsplasser for fantastisk mange uavhengig av bosted. Vi er mange som stusser over dette.

Og vi tuller ikke: Arbeiderpartiet skriver faktisk mer om tilrettelegging for hesteavl, enn de gjør om olje- og gassnæringen, i sin distriktssatsing.

Alle som bor i Distrikts-Norge skal vite at Høyre er et parti som ser og forstår at arbeidsplasser er det aller viktigste. Det er livsgrunnlaget både for den enkelte, men også for lokalsamfunnene. Man kan ikke totalt ignorere Norges soleklart største næring når man snakker om hvordan man skal få til vekst og utvikling utenfor Oslo-området.

Når vi nå står midt i den største økonomiske krisen i vår levetid blir det enda mer absurd. Ingenting kan være viktigere for oss politikere nå enn å tenke på hvordan vi kan bidra til å få folk tilbake i jobb, enten der de har vært, eller på nye arbeidsplasser. Vi må derfor bidra på alle måter vi kan, til at det skapes nye arbeidsplasser i hele landet. Da må vi alle spille på lag med industrien, ikke hoppe bukk over den. Det er vi glade for at vi i Høyre gjør.

Det hele kan selvsagt skyldes at Ap er redd for å love for mye, ikke tør å provosere Rødt og MDG som kan få hver sin hånd på rattet i næringspolitikken hvis Støre blir statsminister. Dette er partier som sier nei til olje og gass, nei til at havbruk skal få utvikle seg videre og nei til utvinning av mineralnæringen. Vi kan bare håpe Ap nå løfter blikket og vil støtte regjeringens målrettede arbeid med å skape gode rammevilkår for bedrifter i hele landet.

Litt ros skal vi gi: Det er positivt at de løfter frem EØS-avtalen som viktig for alle bedrifter og arbeidstakere i distriktet vårt som lever av eksport, men vi er bekymret også for den støtten når vi ser et Støre-ledet Ap omringet av Rødt, Senterpartiet og SV som alle vil EØS-avtalen til livs.

Svein Harberg,

stortingsrepresentant,

Høyre, for Aust-Agder

Ingunn Foss,

stortingsrepresentant,

Høyre, for Vest-Agder

Les hele saken med abonnement