Leserskribent: Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson for KrF. Leserskribent: Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson for KrF. Foto: Torrey Enoksen

Studentmobilitet for alle