Lyngdalsmodellen

I Lister for torsdag 4. juni leser vi at Karsten Fidjeland og Arnfinn Havås mener det må bli slutt på å bruke Lyngdalsmodellen.

Det er jeg ikke enig i.

Lyngdalsmodellen er basert på at alle som blir berørt, skal få anledning til å komme med innspill til prosjektet. Skal man lykkes, må alle parter delta aktivt i prosessen.

Det stilles spørsmål om medvirkning fra eldrerådet. Minner om at eldrerådet ønsket helsehuset plassert på Steintomta.

At kommunestyret i stedet valgte Rom og ikke ba om eldrerådets syn på å flytte helsehuset fra Rom til Bergesletta, er ikke Lyngdalmodellens feil. Etter å ha brukt betydelige ressurser på prosjektet på Rom, ble det nærmest over bordet bestemt at Helsehuset skulle bygges på Bergesletta. I stedet for å legge skylden for kostnadsøkningen på Lyngdalsmodellen, vil jeg oppfordre Fidjeland og Havås til å fortelle oss her i avisen hvilke ekstrakostnader prosjektet er blitt påført som en konsekvens av kommunestyrets vedtak om å flytte helsehuset fra Rom til Bergesletta, (Prosjektkostnader, kjøp av tomter, opparbeidelsen av tomtene, behandlingen av forurenset grunn, endring av kanalen på Bergesletta osv, osv)

I Lyngdal sier vi: «VI VIL VI VÅGER»

Da må det vel være midt i blinken for kommunen å få anledning til å delta i utvikling av en ny modell for bygging og vedlikehold av offentlige bygg?

Et viktig punkt i modellen skulle være en vedlikeholdsavtale. Etter en avtalt standard og pris skulle de som fører opp bygget, vedlikeholde bygget i en periode på 20-30 år.

Med en slik vedlikeholdsavtale vil kommunen forhåpentligvis slippe å komme opp i de problemene kommunen har med manglende vedlikehold på kommunale bygg? Sørlandsbadet brukes som eksempel på en vellykket bruk av totalentreprise. Hvordan var det da med kulturhuset? Hvor stor var kostnadsøkningen på kulturhusprosjektet? Man frykter at Lyngdalsmodellen skal ekskludere lokale entreprenører.

Jeg registrerer at disse Lyngdalsfirmaene har hatt oppdrag på Helsehuset: Betong og Tømrerarbeid, Kruse Smith Entreprenør AS.

# Tekniske fag, elektro, rør og ventilasjon, ERV Teknikk AS.

# Grunnarbeid og utvendig VA, Lindland Maskin AS.

# Innvendige malerarbeider Maltech AS. # Tømrerarbeid, systemhimling og systemvegger, GHV montasje avd. Lyngdal.

Jeg har fått opplyst at i tillegg til disse er det flere andre lokale leverandører som har levert produkter og tjenester til Lyngdal Helsehus.

Hadde Helsehuset blitt bygget som totalentreprise, frykter jeg at flere av disse oppdragene hadde gått til utenlandske firmaer.

Lister sammenligner kvadratmeterprisen på Helsehuset i Lyngdal med prisen for renoveringen og utbyggingen av Listaheimen. Det blir for meg som å sammenligne prisen på hummer og bananer.

Hilsen en av de som var med på oppstarten av Lyngdalsmodellen.

Jan Kåre Nakkestad

Les hele saken med abonnement