Ikke flertall for bedre pensjoner

Pensjonene økes hvert år med 0,75 prosent mindre enn hva arbeidstakerne får. Over tid får pensjonistene derfor dårligere kjøpekraft. FrP fremmet derfor nylig et forslag i stortinget om å fjerne underreguleringen for pensjonistene. 

Fremskrittspartiet var det eneste partiet som ikke ønsket en underregulering av pensjonene i pensjonsforliket på Stortinget. Dessverre viser oppslutningen om FrPs nylige forslag at hverken Ap eller regjeringspartiene ønsker å endre dagens urettferdige system. Fremskrittspartiet synes ikke det er riktig at mennesker som har jobbet lenge og opparbeidet seg pensjon skal bli straffet med dårlig inntektsutvikling. Inflasjonen gjør at pensjonistene stadig taper kjøpekraft, og et dårlig lønnsoppgjør vil kunne føre til at pensjonene faktisk senkes. 

Gifte og samboende pensjonister straffes ytterligere i dagens pensjonssystem. Gifte og samboende pensjonister mister ytterligere 10 prosent av pensjonen sin, med den begrunnelse at det er billigere å bo sammen. FrP mener opparbeidet pensjon er en rettighet, og at staten ikke bør ta fra deg rettigheter bare fordi du har en samboer eller en ektefelle. FrP har redusert denne urettferdige avkortningen når vi var i regjering. Vi kommer til å jobbe videre for å fjerne denne avkortningen. Kampen for en mer rettferdig pensjonspolitikk er langt fra over! 

Gisle Saudland,

stortingsrepresentant Frp

og medlem av arbeids- og sosialkomiteen

Les hele saken med abonnement