Det vil alltid være pågang for å få utbygd verneverdige naturområder. Hanangermona er stadig foreslått til turisme o.a. forslag. Utbyggerne har de samme argumentene om at akkurat deres idé vil berike naturen, tjene miljøet, gi arbeidsplasser til kommunen, øke interessen for å komme hit, gjøre oss godt likt i resten av verden.

Da er det en honnør til Farsund kommune at de ikke har gjort Hanangermona aktuell for titalls private hytter. Den ideen vil bare kunne ødelegge alt det naturen her ute har å by på av tilgjengelig natur for alle folk og vekster, fugler og dyr.

Å legge tilrette for frie strender på Lista, går ut på å gjøre minst mulig. Sikre adgang er nødvendig. Diskret plasserte toalett som gjort på Hanangersanden, Havika, og så ferdig. Åpne besøkshytter, fantastisk.

Følg med på hva som skjer med allmannaretten når det gjerdes inn og stenges tilgang for fri ferdsel. Et eksempel er Einarsneset som er ødelagt som fritt naturområde med store inngrep i naturlige vekster, gjerdinger og sperreporter i hele området. Ingen bonde ville ha gjort det for egen økonomi for noen villsauer. Her er det offentlige midler og merkelige naturvernforestillinger om å bevare naturen ved å ødelegge den. Ikke bra.

Men bra er det om det fremdeles kan være håp for Hanangermona.

Med vennlig hilsen

Alfred Vaagsvold

Bra er det om det fremdeles kan være håp for Hanangermona.