Uværet «Hans» minner oss på om at sommer snart er over. Varme fine sommerdager blir byttet ut med mørkere, kortere høstdager. På sommerdager yrer det av barn og unge som ferdes langs veiene i vår kommune. Et av stedene det er syklende og spaserende gjennom hele året, er strekningen mellom Langåker og Borhaug.

Det er flere grunner til at dette er en strekning som benyttes, både på sykkel og til fots.

  • Lista Misjonskirke (Misjonshuset) er en aktiv menighet med et stort barn- og ungdomsarbeid. De har faste aktiviteter fire-fem dager i uken som har stor deltakelse.

  • Lista mottakssenter er lokalisert på området til Lista Fly- og Næringspark. Her bor det flere flyktninger, og mange av disse benytter strekningen for å komme på butikk eller bare ta seg en tur i området.

  • Lista Fly- og Næringspark har aktivitetstilbud gjennom hele året og store arrangementer, blant annet Speiderleirer, ulike stevner, mm. Deltakere herfra ferdes langs veien for å komme seg til Borhaug, og da gjerne for å gå innom butikken eller gatekjøkkenet.

Ferdsel langs veien gjennom «Groda» er dessverre ikke ufarlig. Hastigheten er 80 km/t, det er lite belysning og det er ingen gang- og sykkelsti. Uten å ha statistiske tall å vise til, mener vi likevel at den nevnte strekningen på årsbasis er en av de best brukte strekningene av gående og syklende hvor det ikke er gang- og sykkelsti i Farsund kommune.

Vi er sikre på at enda flere ville latt bilen stå om det var tryggere å ferdes langs strekningen når høstmørket kommer snikende

Vi ønsker derfor å starte en prosess med å få i gang en reguleringsplan for gang- og sykkelsti langs denne veien. Planen ønsker vi utformet på en slik måte at produktiv matjord blir skånt i størst mulig grad. Når planen er på plass, ønsker vi at den skal ha kommunens høyeste prioritet overfor fylket slik at det så snart som mulig kan bli enda trykkere å ferdes mellom Borhaug og Langårker. Vi er sikre på at enda flere ville latt bilen stå om det var tryggere å ferdes langs strekningen når høstmørket kommer snikende. En gang- og sykkelsti vil både kunne gi miljøgevinst og stimulere til økt fysisk aktivitet.

Med vennlig hilsen

Pål Hals, Øyvind Adolfsen, Ernst Mathiassen og Terje Andreassen,

listekandidater, Farsund Høyre.