Staten må tilbakeføre de ekstraordinære strøminntektene

foto