Mening

Hva med å forbedre fremfor å reversere?

– Når fagfolkene sier at vi må la reformen virke… Ja, da må vi lytte til dem, skriver Høyres Ingunn Foss om domstolsreformen. Foto: Alexandra Indseth Langegard