Distriktene trenger lokalpolitikere med reell makt, ikke mer stat!

foto