Mening

Distriktene trenger lokalpolitikere med reell makt, ikke mer stat!

Leserskribenten: Hanne Alstrup Velure, landsmøtevalgt sentralstyremedlem i Høyre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB