Barnehagedagen markeres denne uken med slagordet «Stedet mitt», og handler blant annet om hvordan barnehagenes forankring i lokalsamfunnet betyr noe for barns opplevelse av tilhørighet og muligheten for å delta i et større fellesskap.

Nettopp for at flest mulig barn skal kunne gå i barnehage senker Ap/Sp-regjeringen, sammen med SV, maksprisen til 2000 kroner måneden fra 1. august 2024. En barnefamilie med to barn i barnehagen vil dermed spare 23 000 kroner hvert år sammenlignet med 2021. For de 189 mest spredtbygde distriktskommunene senkes maksprisen til 1500 kroner.

I SFO er det også prisen som for mange foreldre avgjør om barna kan få delta eller ikke. Med gratis halvdagsplass for første- og andreklassinger på SFO har vi fått ny rekord i deltakelsen. Fra høsten 2024 får også elever på 3. trinn 12 timer gratis SFO i uka. Det er en historisk utvidelse av fellesskolen, og gjør at over 180 000 barn nå kan delta i SFO uavhengig av foreldrenes lommebok.

Slik gjør vi både hverdagsøkonomien til barneforeldre bedre, og sørger for at flest mulig barn kan delta i viktige arenaer for fellesskap, lek, læring og aktivitet.

Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister (Ap)

Elise Waagen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson