Peter Risholm hadde her forleden et leserinnlegg som fortjener tilsvar.  Målet for oss alle må vel være at mennesker skal ha det godt med seg selv?

Først vil jeg fortelle litt av min opplevelse om denne infokvelden med Truls Olufsen-Mehus, som ble arrangert av Foreldre.net.

Jeg og en kompis kom på dette møtet med relativt åpne sinn. Men det gikk ikke lenge før vi så at dette ble en kveld fylt med primitive propagandainnslag.

Det var en kveld som bar preg av ren kampånd. En parole om at nå må vi redde våre barn og unge fra den forferdelige undervisningen som skjer på både i barnehager og skoler. Nå må foreldre og besteforeldre redde kommende generasjoner fra den umoralske avgrunnen. Det ene innslaget etter det andre med plansjer som var fulle av lettvint retorikk og enkle poeng for å skremme tilhørerne. Alt var malt med ekstra bred pensel for å skake opp alle som var til stede.

Da det skulle være gjennomgang av spm. så ble absolutt ingen kritiske spørsmål tatt opp ved kveldens slutt. Ingen. Bare et titalls spørsmål. og kommentarer som underbygde Truls Olufsen- Mehus sitt eget foredrag. Spesielt, ikke sant?

Så til kjernen i mitt leserinnlegg: Rikshospitalet er meget restriktive iht kjønns-korrigerende behandling. Både vedrørende pubertetsblokkere, hormonbehandling, og som nevnt kirurgisk inngripen. Det sistnevnte skjer heldigvis ikke før man er voksen. Det er derfor et nåløye å komme igjennom for å få denne behandlingen. Rikshospitalet kan gjerne være enda strengere etter mitt skjønn. Men på denne infokvelden fikk man inntrykk av at det var mer eller mindre fri flyt på det meste her i vårt land. Og at våre dyktige lærere og pedagoger blir mistenkeliggjort til å villede og forvirre våre kjære barn. Det er ufortjent at lærere og pedagoger skal leve under en slik mistenkeliggjøring som Truls Olufsen Mehus, Peter Risholm og foreldre.net bidrar til.

Har dere monopol på sannheten? Det var et ord som gikk ofte igjen denne kvelden. At dette er «Sannheten». Vi trenger sannheten, kommende generasjoner må få den bibelske sannheten etc. Bare denne elitetenkningen får meg allergisk, og bare denne påståeligheten sier sitt. Når noen tror de eier hele sannheten i ett og alt må få varsellampene til å blinke knallrødt!

Et eksempel til: Da det ble markert Pride i Lyngdal for første gang i slutten av august. Ble flere foreldre engasjert til å utføre motreaksjoner. For eksempel barna skulle få tegne hver sin tegning om hva de forbandt med kjærlighet. Det hadde personalet i flere barnehager bestemt. Disse tegningene skulle henges opp i kulturhuset før pride-markeringen. Dette ble stoppet av enkelte foreldregrupper på grunn av påvirkning av blant annet foreldre.net. Ja, hva er grusomt med at barn tegner det de forbinder med kjærlighet? Flere foreldre holdt også barna sine hjemme den uken pride ble markert i barnehagene.

Til dere foreldre og andre som plutselig over natten har blitt så skeptisk til undervisning i grunnskolen om kjønn og kjønnsidentitet, og ellers plutselig blitt skeptisk til at barna deres lærer litt om mangfold i barnehagene. Om dere er så utrolig redde for forvirring, så kan man jo prate med barna sine hjemme om det dere tror er best for deres egne barn. Ikke la tiktok, og google bli undervisningsarenaer. Jeg har rett og slett mer tillit til våre gode lærere og pedagoger. Og hvorfor har dere så lite tro på deres egen foreldrerolle?

På slutten av sitt foredrag klarte Truls Olufsen- Mehus å henge ut Den Norske kirke. Og sammenliknet kirken på pride med Satanisme. Dette er en vanvittig sammenblanding. Kirken ønsker å inkludere og ivareta mennesker på en oppriktig og god måte. Satanisme fornekter Gud og står for fri flyt på absolutt alt. Den Norske Kirke formidler tro på Gud og Jesus Kristus, og vi formidler gode og sunne verdier. Slik at mennesker skal finne seg selv i Gud, og ha det godt med seg selv.

Det er uten tvil pågående sortering av mennesker i enkelte menigheter. For noen dager siden kom rapporten "Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive". Her slås det fast at konverteringsterapi skjer i kristne miljøer i stort omfang. Dette er dessverre ikke overraskende.

1 av 4 svarte at de har opplevd handlinger som kan forstås som konverteringsterapi.

47% svarte at de hadde opplevd situasjoner der noen hadde forsøkt å endre eller påvirke deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

60% svarte at de i noen eller stor grad har blitt utsatt for diskriminering, mobbing eller krenkelser i et religiøst miljø.

8 av 10 svarte at de i dag har religiøs tilhørighet til kristendommen.

Dette illustrerer den demoniseringen mange av våre kjære medmennesker blir utsatt for. Er ikke dette ett sorteringssamfunn?

Dette blir mitt siste leserinnlegg om denne tematikken.

Hilsen

Runar Foss Sjåstad

Strek er satt for denne debatten

Debatten om undervisning om kjønn og seksualitet i skoler og barnehager - og alt rundt den - har pågått en stund nå både gjennom leserinnlegg og i våre kommentarfelt på Facebook. Vi setter nå strek for debatten. Begge «leire» har kommet behørig til orde.Siste innlegg er nå publisert om dette temaet for en god stund.

Vi har også stengt de siste kommentarfeltene på Facebook, der debattformen også har utviklet seg i en uønsket retning. De kommentarene som allerede er publisert blir stående.

Takk for deltakelsen i debatten!

Svein Morten Havaas,

ansvarlig redaktør, Lister/ Lister24