Yasmin Kristensen + Nav krever 1,6 mill tilbake – når er nok nok?

I min studietid for snart 50 år siden var det et bærende rettsprinsipp at det skulle være en forholdsmessighet mellom forbrytelse og straff.

Er det mange i landet her som synes at det er slik en forholdsmessighet i saken mot Yasmin? I tillegg til at hun har mistet sitt pass, er blitt utvist av landet, skal hun nå også tilbakebetale 1,6 mill til vårt Nav.

For min rettsfølelse er det støtende at nærmere 20 år gamle saker og løgner i det hele tatt tas opp. Det er en uforsonlighet her som er vanskelig å skjønne. 

Nav som utøvende forvaltningsorgan har et ansvar for å skjønne forsvarlig og med fornuft.

Det norske rettssamfunn er også satt på prøve i Yasmin sin sak om løgnens betydning. Jeg håper menneskerettsdomstolen i Strasbourg setter denne saken på plass.

Så håper jeg av våre politikere, med de lokale i spissen også gjør sitt for å få slutt på praksisen om gjenopptak av 10-20 år gamle saker.

Paul Rynning

Les hele saken med abonnement