Folk - som oss

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber Lister-kommunene bosette 65 flyktninger i 2020. I min hjemkommune Lyngdal er vi bedt om bosetting av 15 flyktninger.

Selvfølgelig skal vi hjelpe andre mennesker i nød. Men vi er er alle tjent med god integrering. For å få flyktninger integrert i Norge må de lære seg det norske språket, forstå kulturen, bli kjent med lokalsamfunnet og få mulighet til å ta i bruk sin kompetanse.

Så kjære folk fra Lister; Jeg oppfordrer dere til å prøve. Prøve å møte en flyktning, prøve å ta deg tid til å bli kjent med en person fra en annen kultur og prøve å utfordre dine egne fordommer. For å lykkes med integrering, må vi vise medmenneskelighet og ta valg som hele tiden bidrar til inkludering.

Steinar Bjørnstøl,

Lyngdal Venstre

Les hele saken med abonnement