21. april i år er det 50 år siden straffeloven §213 som kriminaliserer homoseksuelle handlinger ble vedtatt opphevet.  Det har også gått 41 år siden straffelovens paragraf mot rasisme § 135a & 349b ble utvidet til også å gjelde diskriminering i forbindelse med seksuell legning.

Arbeidet som førte frem til disse justeringene har vi mye å takke Kim Friele og forbundet av 1948 for. Deres kamp for likeverd, aksept, og inkludering har lagt til rette for et bedre Norge, et Norge der reglene er satt for at alle mennesker uavhengig av legning skal kunne leve et godt liv.

Men fremdeles etter så mange år har ikke alle av oss tatt det innover seg.

Fremdeles så finnes det fordommer, og fremdeles så er det mange som opplever å bli diskriminert, utelatt, sett ned på, og mobbet på grunn av at de har en legning som andre syntes er feil.

Hvorfor er det slik? Hvilken rett har vi til å dømme andre på grunn av legning, kjærlighet, og følelser de har til andre mennesker?

Hvilken rett har vi til å dømme andre på grunn av legning, kjærlighet, og følelser de har til andre mennesker?

Flere LHBT+ personer har jeg pratet med og lyttet til har fortalt meg om sin ungdomskamp og fortvilelse der de gikk rundt og skjønte at de ikke passet inn i A4 samfunnet slik det var forventet av dem.

Flere forteller om at de var så langt nede og til tider ikke skjønte hvordan de skulle komme seg ut av fortvilelsen og det mørket de hadde lukket seg ned i. Og dette i dag 50 år etter at straffeloven ble vedtatt opphevet, og 41 år siden straffelovens paragraf mot rasisme også skulle gjelde diskriminering knyttet til seksuell legning.

I Alcoa så er inkludering og mangfold satt høyt. Dette er også knyttet sterkt til våre verdier som oversatt til norsk er: Handle med integritet - Søke fremragende ytelse - Vise omtanke for andre - Våge å være modig. Og skal du jobbe hos oss så må du akseptere at her hos oss er det nulltoleranse for diskriminering og mobbing.

Når det er sagt så opplever vi som andre arbeidsplasser og miljøer at dette ikke alltid er tilfelle, og derfor ønsker vi igjen å minne om dette ved å heise regnbueflagget i dag 21. april, samt oppfordre alle våre ansatte til å tegne seg som EAGLE (Employees at Alcoa for Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender+ Equality) støttespillere for dem som kjemper kampen mot fordommer grunnet sin legning.

Ønsker til slutt å gratulere med dagen i dag 21. april, og ønske lykke til videre i kampen som en dag skal føre til at alle føler et likeverd, og der mangfoldet faktisk aksepteres og oppleves som den styrke den faktisk gir samfunnet.

Med vennlig hilsen

Gunnar Fossland,

EAGLE-leder Alcoa Norge

Grethe Hindersland, Aida Bermudez, Kenneth Olsen, Stig Abelsen og Jan Ove Hansen