Sørlendinger må helt unødvendig betale monsterpriser på strøm