Agders stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet er veldig glad for at regjeringen bevilger 112 millioner til idrettsanlegg for barn og unge i Agder!

Vi vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og Agder får 10 millioner mer enn i fjor slik at en større del av fylkeskommunens prioriteringer for anlegg kan innfris.

Idretten har vært tydelig på at for å nå målet om økt deltakelse blant barn og unge, må det bygges flere og bedre idrettsanlegg. Derfor prioriterer nå regjeringen nesten 1,9 milliarder totalt til idrettsanlegg i kommuner over hele landet.

Gro-Anita Mykjåland

Kari Henriksen

Tellef Inge Mørland

Anja N Abusland