«Forkvaklet menneskesyn»

  • – Når Den norske kirke har plass for to syn, bør kanskje også resten av samfunnet ha det? spør Vera Welle. FOTO: Torrey Enoksen